Home > Nieuws > Workshop technologie in het onderwijs op de openingsmanifestatie van de E-health week

Workshop technologie in het onderwijs op de openingsmanifestatie van de E-health week

27 januari 2020

Diverse practoraten die zich richten op zorg, welzijn en technologie hebben het initiatief genomen samen te werken in het ontwikkelen van onderwijs dat studenten voorbereidt op een zorgomgeving waarin steeds meer technologie aanwezig is. Aanleiding is de constatering dat er steeds meer technologie komt in het werk van zorg- en welzijnsprofessionals en het onderwijs een belangrijke taak heeft om toekomstig medewerkers hierop voor te bereiden.

E-health manifestatie 2020

Tijdens een workshop op de openingsmanifestatie van de E-health week op 27 januari 2020 in Den Haag (https://www.icthealth.nl/evenementen/openingsmanifestatie-e-healthweek-2020/) gaan we met een brede groep stakeholders met elkaar hierover in gesprek: wat zou er dan in het onderwijs moeten zitten om aan deze vraag te voldoen? Doel is om zo bij te dragen aan een gedragen gezamenlijke visie hieromtrent. Uiteindelijk zal iedere (onderwijs)instelling eigen keuzes maken in hoe om te gaan met deze visie en de uitwerking daarvan in het onderwijs (bijvoorbeeld in een keuzedeel of studieroute).