Home > Nieuws > Uitkomsten van de spelsessies van het Tech@doptie!

Uitkomsten van de spelsessies van het Tech@doptie!

06 juni 2019

In de afgelopen vier maanden hebben we het Tech@doptiespel gespeeld met ruim 250 zorg- en welzijnsmedewerkers uit de regio Arnhem-Nijmegen. We hebben dit gedaan om inzicht te krijgen in de vragen die er leven bij medewerkers zelf rondom technologie in hun werk. Momenteel analyseren we de data en maken we de balans op: wat komt er naar voren uit al die spelsessies?

 Op donderdag 6 juni 11:00-12:00 uur presenteren we de uitkomsten van de spelsessies, gaan we met elkaar hierover in gesprek en bespreken we samen de vervolgstappen: wat gaan we echt doen om ervoor te zorgen dat de zorg- en welzijnsprofessionals in staat zijn om te werken met technologie? De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Valkhofzaal in de Lindenberg (Ridderstraat 23, 6511 TM, Nijmegen). Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de volgende link: https://forms.gle/J3ube9oBDWwmAmwSA  

 Ps. Aansluitend aan onze bijeenkomst vindt de impactbijeenkomst Waard om voor te Werken! van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) ook in de Lindenberg plaats (meer informatie: https://wzw.nl/impactbijeenkomst-waard-om-voor-te-werken/). Mocht je van plan zijn om ook aan te sluiten bij deze WZW impactbijeenkomst dan kun je, direct aansluitend aan onze bijeenkomst, om 12:00 uur gebruik maken van de lunch. Aanmelden voor de impactbijeenkomst Waard om voor te Werken! verloopt via WZW.