Home > Nieuws > Challenge Zorg van de toekomst, wie wordt Zorgvernieuwer 2019?

Challenge Zorg van de toekomst, wie wordt Zorgvernieuwer 2019?

12 december 2017

Challenge Zorg van de toekomst

Op welke technologie ben jij zo trots dat het in jouw ogen een bredere uitrol verdient? Het ministerie van VWS heeft het plan om een Challenge Zorg van de Toekomst te organiseren. Doel van de Challenge is om de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten en het werk van de professional aantrekkelijker te maken door gebruik van nieuwe technologie. De kickoff van de Challenge Zorg van de Toekomst vindt plaats in de e-Health week op 20 januari 2018.

Wat valt er te winnen?

Tien genomineerden ontvangen begeleiding bij de implementatie van nieuwe technologie in hun verpleeghuis.

Concreet betekent dit:

  • de inzet van een deskundige op het gebied van de inpassing van nieuwe technologie in de dagelijkse werkprocessen van het verplegend en verzorgend personeel gedurende 2 dagen per week gedurende 10 maanden.
  • ondersteuning bij het meten van de effecten van de technologie door een deskundig bureau.
   Ter illustratie twee voorbeelden
  • Sensoren en camera’s in de nachtzorg in de kamers van de bewoners en op de gangen (denk aan: ongestoord slapen, minder dwalen, minder personeel nodig tijdens de nacht wat dan overdag ingezet kan worden)
  • GPS-tracking, ‘chip in de schoen’ of in een andere vorm (meer vrijheid voor de bewoner en minder ongerustheid/meer rust voor de medewerker en familie)

Om deel te nemen aan de Challenge moet een verpleeghuis of de overkoepelende zorgorganisatie met minimaal 1 ander verpleeghuis van een andere zorgorganisatie en in overleg met het zorgkantoor een voorstel indienen voor de opschaling van bewezen effectieve technologie.

De tien genomineerden maken daarnaast kans op de titel Zorgvernieuwer 2019. Deze titel gaat naar de combinatie die het implementatietraject het meest succesvol afrondt.

Wilt u meedoen aan de Challenge dan kunt u zich vanaf 20 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018 aanmelden.

Meer specifieke informatie volgt vanaf 20 januari 2018.

Bent u het huis waar VWS op 20 januari 2018 de challenge aftrapt?

Om verpleeghuizen te inspireren en te helpen een partner te vinden om deel te nemen aan de Challenge, zijn we op zoek naar huizen die reeds technologie hebben geïmplementeerd. Wilt u uw deuren openstellen voor uw collega’s tijdens de e-health week (20-26 januari) en/of de maand februari 2018, dan kunt u dat melden op: https://ehealthweek.net/ zie gele blok “word partner”.

De Challange wordt afgetrapt door VWS in één van de huizen die bereid is zijn technologie te laten zien aan collega’s. VWS hecht er daarbij zeer aan dat niet alleen het bestuur, maar ook de professional en eventueel de client hierbij betrokken wordt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met VWS: Marianne van den Berg 06-29978205 of Martin Holling 06-21101884