Home > Nieuws > Competentiespel ingezet bij De Waalboog

Competentiespel ingezet bij De Waalboog

14 januari 2019

Maandagmiddag, acht medewerksters van De Waalboog komen bij elkaar voor een spelletje. Het klinkt als een gezellige middag (en dat was het ook), maar het was een serieuze zaak. Deze acht medewerksters kwamen bij elkaar om gezamenlijk een spel te spelen van het practoraat. Onder begeleiding van practor Sjors Groeneveld en docent-onderzoekers Kim van Zeeland en Rob Schrijver werd voor het eerst het ‘Competentiespel’ gespeeld.

Met het spel wordt in kaart gebracht waar behoeften liggen op het gebied van competentieontwikkeling van zorgmedewerkers. De competenties zijn gericht op het omgaan met, herkennen van, uitproberen van en experimenteren met zorgtechnologie.

Het eerste experiment, van deze middag, was succesvol. Er werd veel informatie opgehaald en de deelnemers hebben het als interessant en leuk ervaren. De eerste van een (lange) reeks bijeenkomsten, die de komende maanden voortgezet zal worden.

Bent u geïnteresseerd in het competentiespel of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.