Home > Nieuws > De directie mbo van OCW: 15 video’s met inspirerende praktijkvoorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT

De directie mbo van OCW: 15 video’s met inspirerende praktijkvoorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT

25 maart 2020

De directie mbo van OCW wil digitalisering van het mbo onderwijs ondersteunen en heeft daarom opdracht gegeven tot het maken van 15 video’s met inspirerende praktijkvoorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT, waaronder afstandsonderwijs. De video’s zijn nu gereed en ze kunnen onze docenten echt verder helpen!

De video’s zijn in tranches online geplaatst en zijn bereikbaar via onderstaande link. De video’s zijn interessant voor po/vo/mbo en ho docenten. Klik op www.leraar.nl voor de video’s.

Achtergrond

Het gezamenlijke doel van deze actie is om docententeams van laagdrempelig inspiratie te voorzien en ze te helpen naar bewust bekwaam t.a.v. de meerwaarde van ICT in hun lessen. Met de vorm van korte online video’s kunnen ze in hun eigen teamoverleg in gesprek gaan met elkaar zonder te hoeven reizen.

De selectie van 15 video’s is tot stand gekomen op basis van een uitvraag onder innovatie experts in de sector waarbij uiteindelijk is gekeken naar voldoende verschillende voorbeelden en spreiding onder instellingen. De 15 praktijkvoorbeelden hebben geen status van “beste” praktijkvoorbeelden.

Hiernaast is er op de site https://lesopafstand.nl/  en meer specifiek voor mbo op  https://mbo.lesopafstand.nl/ actuele informatie verzameld en kan kennis gedeeld worden.

Deze informatie is al voor de corona-crisis tot stand gekomen en bekend is dat al veel scholen prima initiatieven hebben ondernomen. Wie weet biedt bovenstaande toch nog wat aanvullende kennis.