Home > Nieuws > Gelderlander: Bus vol zorginnovaties op tournee

Gelderlander: Bus vol zorginnovaties op tournee

5 maart 2021

[Bron: https://www.techgelderland.nl/ontdekken/bus-vol-zorginnovaties-op-tournee/]

Bus vol zorginnovaties op tournee

Our House on Wheels heet de knalrode bus vol innovaties op het gebied van zorg- en welzijnstechnologie, die door Tech@doptie is ingericht. De experimenteerbus gaat op tournee langs scholen, zorginstellingen en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen en het Land van Cuijk. ‘Wij brengen zorginnovaties naar de mensen toe, zodat ze ermee kennis kunnen maken en ze kunnen uitproberen.’

Docent Gert-Jan Jacobs en Wim Schouten

Docenten Zorg en Welzijn van ROC Nijmegen en Rijn IJssel in Arnhem hadden onlangs de primeur: zij namen als eersten een kijkje in Our House on Wheels. Dit gebeurde uiteraard met inachtneming van de corona-maatregelen. De knalrode bus voorzien van afbeeldingen van zorginnovaties, zoals Robot Maatje, is een echte blikvanger. De bus biedt ruimte aan circa twintig vernieuwende zorgtechnologieproducten. Variërend van enkele zorgrobots, slaapkussen CozyMe en eenvoudig te gebruiken computers voor ouderen tot een automatische medicijnverstrekker.

‘We hebben louter positieve reacties gehad van de docenten die in de bus zijn geweest’, constateert Gert Jan Jacobs opgewekt. Hij is docent Zorg en Welzijn bij ROC Nijmegen, onderzoeker bij Tech@doptie en initiatiefnemer van het project Our House on Wheels.
Het idee voor een bus vol zorgtechnologie komt voort uit de landelijke mbo-hackathon, waar Gert Jan Jacobs in 2019 in Amersfoort aan deelnam. ‘Die hackathon was heel inspirerend. Met ons team bedachten we een huis vol zorgtechnologie Our House. Daar wonnen we de hackathon mee’, vertelt de docent/onderzoeker. Hij wist meteen dat hij met dit idee verder wilde om meer mensen, zowel professionals in de zorg, docenten en studenten als burgers, kennis te laten maken met innovaties die de zorg en het welzijn van patiënten verbeteren.

Samen met Wim Schouten, docent/onderzoeker aan Rijn IJssel en Rob Schrijver, docent/onderzoeker aan de HAN en verbonden aan iXperium Health werkte Gert Jan Jacobs
het plan voor Tech@doptie verder uit. Ze bedachten dat het handiger zou zijn als het huis vol zorg- en welzijnstechnologie mobiel zou zijn, zo ontstond Our House on Wheels.
De ondernemende docent/onderzoekers zochten en vonden een voormalige SRV-wagen, die geschikt was om te verbouwen tot ‘zorgtechnologie-experimenteerbus’. ‘Wij brengen zorginnovaties naar de mensen toe, zodat ze ermee kennis kunnen maken en ze kunnen uitproberen.’

Studenten Creatieve Technologie

Studenten van de opleiding Creatieve Technologie van ROC Nijmegen haakten eind vorig jaar aan en bedachten en installeerden de techniek in de bus. Zo werd ook het geschikt maken van de bus een onderwijsproject. Gert Jan Jacobs is enthousiast over deze samenwerking via Tech@doptie. ‘De directies van ROC Nijmegen hebben ons het vertrouwen gegeven door de knoop door te hakken en de bus aan te schaffen. Vervolgens hebben de studenten Creatieve Technologie meegedacht met onze wensen en zijn ze met nieuwe ideeën gekomen.’
De studenten hebben bijvoorbeeld een hele wand in de bus vervangen door een groot one touch-scherm. ‘Ze hebben zelf uitgezocht wat ze daarvoor nodig hadden en hoe ze alle elektrische verbindingen moesten maken’, vertelt Gert Jan Jacobs. ‘Voor de verlichting kwamen ze met het idee om speciale lampen en techniek te gebruiken, waarmee je de kleur verlichting in de bus kunt veranderen. Dat geeft steeds een andere sfeer. Daar waren wij docenten, als oude rotten, nooit op gekomen. Het is fantastisch wat deze 18- en 19-jarige studenten al kunnen.’
Our House on Wheels is een mooie samenwerking tussen ROC Nijmegen, Rijn IJssel, JuniorTechnovium, Xperium Health, HAN, University of Applied Sciences en WZW (Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn). Gert Jan Jacobs: ‘We zijn benieuwd welke nieuwe initiatieven deze experimenteer- en inspiratiebus ons gaat brengen.’

Tech@doptie

‘Zorg- en welzijnstechnologie wordt steeds belangrijker, maar we maakten ons zorgen over het gat tussen zorg en techniek en technologie’, verklaart Inge Kamphuis, projectleider van Tech@doptie. ‘Terwijl zorg- en welzijnstechnologie het werken in de zorg kan vergemakkelijken én het welzijn van patiënten kan verbeteren. Dat is belangrijk, want er zijn steeds minder mensen beschikbaar op de werkvloer.’ Tech@doptie is een initiatief van Rijn IJssel en ROC Nijmegen, het ging in 2017 van start als een stimuleringsproject vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W) en de Provincie Gelderland.

Via het practoraat Tech@doptie is onderzoek gedaan hoe praktische vragen met het toepassen van zorginnovaties kunnen worden opgelost. Met als doel medewerkers in de zorg, welzijn en techniek voor te bereiden op het werken in een zorg- en welzijnsomgeving waar steeds meer technologie aanwezig is.
‘Om zorgtechnologie beter te kunnen inbedden in het onderwijs en het werkveld hebben we een Tech@doptie-spel ontwikkeld voor mensen werkzaam in de zorg- en welzijnssector’, legt Inge Kamphuis uit. ‘Het spel bestaat uit ongeveer 35 kaartjes met stellingen over kennis, vaardigheden, attitude en facilitering nodig om te werken met zorgtechnologie. Gebaseerd op de ervaringen van zo’n 250 zorgmedewerkers die het spel hebben gespeeld, hebben we onder meer leerarrangementen gemaakt voor mbo-docenten Zorg en Welzijn en zorgprofessionals.’

Kwaliteit van zorg

Door de inzet van het Tech@doptie-spel kwam er veel informatie los. Zo waren er mensen die aangaven de kwaliteit van de zorg te willen verbeteren, maar geen tijd te hebben om zich met zorginnovaties bezig te houden. ‘Ook angst voor technologie speelt soms een rol’, weet Inge Kamphuis. ‘Mensen denken dat ze vervangen worden door een robot, maar daar is geen sprake van. Een zorgrobot, bijvoorbeeld, die oefeningen voordoet aan een groepje ouderen, zorgt ervoor dat de fysiotherapeut kan rondlopen en mensen persoonlijke aandacht kan geven.’
De komst van experimenteer- en inspiratiebus Our House on Wheels is een nieuwe ontwikkeling, waarmee Tech@doptie zorg- en welzijnsinnovaties meer bekendheid geeft. ‘Zorgpersoneel kan de innovaties in de bus bekijken, maar bijvoorbeeld ook een product uit de bus meenemen naar de werkvloer en het uitproberen’, vertelt Gert Jan Jacobs. ‘Als we op pad gaan, nemen we vernieuwende producten mee, speciaal van toepassing op de locatie die we bezoeken.’

Studenten Zorg & Welzijn

Elke keer dat Our House on Wheels op tournee is, gaan er enkele studenten Zorg & Welzijn mee. Uiteraard worden bij de activiteiten in en bij de bus de corona-maatregelen in acht genomen. ‘Zij geven uitleg aan de bezoekers van de bus als onderdeel van hun studie’, vertelt Gert Jan Jacobs. ‘Voor studenten die de bus bezoeken hebben we ook lesbrieven bij ons, waarmee ze zelf een rondgang langs de verschillende zorginnovaties kunnen maken.’
Er zijn al diverse zorginstellingen die graag willen dat Our House on Wheels langskomt. En ook scholen hebben belangstelling. De bus gaat de komende maanden op tournee door de regio Arnhem Nijmegen en het Land van Cuijk. Op 26 maart is de bus bijvoorbeeld bij Siza in Arnhem, in mei bij de Waalboog in Nijmegen. Gert Jan Jacobs: ‘Tijdens het Kennisfestival Technologie in Zorg en Welzijn voor de regio Oost op 18 maart wordt één van de online bijeenkomsten vanuit de Our House on Wheels verzorgd.’

Onderstaand artikel bron: de Gelderlander