Home > Nieuws > Monitor Leren & Lesgeven met ICT bij Zorg & Welzijn

Monitor Leren & Lesgeven met ICT bij Zorg & Welzijn

2 februari 2021

De ontwikkelingen rondom technologie in het zorg- en welzijnsdomein gaan razendsnel. Ook in het bijbehorende onderwijs is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden van technologie. De recente ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben dit nog eens in een stroomversnelling gebracht. Dit vraagt daarmee ook wat van ons als docenten die dit onderwijs geven. Zijn wij wel voldoende digitaal vaardig om onze studenten hierin op te leiden? Samen met Carolien van Rens, onderzoeker bij de HAN, dook Tech@doptie in de uitkomsten van de monitor Leren en Lesgeven met ICT.

De monitor Leren en Lesgeven met ICT geeft inzicht in het gebruik van ICT in het onderwijs door mbo docenten. De vragenlijst is digitaal afgenomen in de periode februari – mei 2020 onder 2.262 docenten. Wij keken specifiek naar de uitkomsten van de Zorg- & Welzijnsteams van ROC Nijmegen en Rijn IJssel (189 docenten vulden de vragenlijst in) en hebben de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet voor jou.

Huidige stand van zaken

Uit de monitor blijkt dat mbo-docenten op dit moment nog niet allemaal regelmatig voor didactische doeleinden gebruik maken van vernieuwende ict-toepassingen: ongeveer de helft van de docenten doet dit. De docenten van de zorg- en welzijnsopleidingen verschillen daarin niet ten opzichte van de rest van Rijn IJssel en ROC Nijmegen.

Goede voorbeelden

Er zijn teams die al wel flink aan de slag zijn! Zo maakt het team Verpleging bij ROC Nijmegen op veel verschillende manieren gebruik van vernieuwende ict en doen ze dit met enige regelmaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten van apps in de lessen of de inzet van sociale media. Zij zijn ook al bedreven in het inzetten van games gekoppeld aan leerdoelen. Dit laatste doen ook al relatief veel docenten van de teams Verzorging bij zowel Rijn IJssel als ROC Nijmegen (zie figuur 1).

Als je geïnteresseerd bent in de inzet van sociale media in de begeleiding van studenten zou je aan kunnen kloppen bij teams Pedagogisch werk en Verpleging van ROC Nijmegen en team Welzijn Breed van Rijn IJssel omdat zij dit al meer doen dan de overige teams (zie figuur 2).

Docentprofessionalisering

In onderstaande figuur zie je in hoeverre docenten de afgelopen drie jaar hebben deelgenomen aan relevante professionaliseringsactiviteiten op dit gebied. Door COVID-19 hebben docenten kennis kunnen maken met verschillende manieren om zich op de hoogte te houden en ontwikkelen en het is goed om te inventariseren bij welke vormen we de intentie hebben om dit te blijven doen. Wat betreft de inhoud is er de laatste periode vanuit de docenten meer behoefte aan professionalisering die zich richt op de manier waarop ict kan helpen bij de didactiek.

En nu?

Zowel ROC Nijmegen als Rijn IJssel hebben de ambitie uitgesproken om, in onderlinge samenwerking met andere Gelderse mbo’s, de HAN ILS en het iXperium/CoE, leren met ict en ict-geletterdheid een prominente plek in hun onderwijs te geven. Onder andere met als doel om ervoor zorg te dragen dat (aankomend) mbo-professionals zijn toegerust om aan de slag te gaan in een veranderende beroepsomgeving. De monitor geeft handreikingen voor activiteiten om hieraan te werken.

Daarnaast biedt Tech@doptie al enkele jaren het leerarrangement ‘Technologie in zorg- en welzijnsonderwijs’ aan, waarbij we met een diverse groep docenten samen aan de slag gaan met het herijken van je eigen onderwijs met zorg- en welzijnstechnologie.

Mocht je meer informatie willen over de activiteiten rondom leren & lesgeven met ICT bij ROC Nijmegen dan kun je contact opnemen met Marc Jansen (marc.jansen@roc-nijmegen.nl). Voor Rijn IJssel kun je contact opnemen met Klaske Smit (klaske.smit@rijnijssel.nl). Wil je meer informatie over de monitor? Neem dan contact op met Carolien van Rens via carolien.vanrens@han.nl