Home > Nieuws > Onderwijs over technologie in Zorg en Welzijn / Zorg- en welzijnspact

Onderwijs over technologie in Zorg en Welzijn / Zorg- en welzijnspact

30 november 2018

Bijeenkomst Zorg- en welzijnspact: Onderwijs over technologie in Zorg en Welzijn

Het Zorg- en Welzijnspact intensiveert de samenwerking tussen Zorg, Onderwijs en Overheid. In de laatste bijeenkomst van het Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland zijn deelnemers teruggegaan naar de schoolbanken. Letterlijk: bij ROC Nijmegen werden verschillende onderwijsprojecten getoond waarin studenten bezig zijn met toepasbare technologie in Zorg en Welzijn. Soms zelfs gepresenteerd door de studenten zelf.

In de bijeenkomst van dinsdag 27 november is er ingegaan op technologie vanuit het onderwijs. Een prachtig voorbeeld hiervan is het practoraat Tech@doptie, daarom werd de dag gestart met practor Tech@doptie Sjors Groeneveld. Hij gaf aan dat het belangrijk is om zowel toekomstige als huidige zorgprofessionals voor te bereiden op de veranderingen in Zorg en Welzijn, waar technologie een grote rol bij speelt.‘Mijn ambitie is om over vijf jaar met Tech@doptie een platform voor de regio te hebben, waarin we met zorg, onderwijs en overheid samen met en van elkaar leren en experimenteren rondom het thema innovaties in zorg & welzijn.’

Vier pitches
Na deze presentatie volgden vier pitches met voorbeelden van tech@doptie. Als eerste vertelde Anita Roodnat (CHE) over de Serious Game over ketenzorg. Op basis van design thinking is dit spel ontwikkeld. Aan de hand van de game stippel je een zorgpad uit, waarin wordt geoefend met de technologie die er reeds is. Vervolgens volgde Gert-Jan Jacobs (ROC Nijmegen) met de Raspberry Pi competitie. In dit project van tech@doptie doen studenten zorg en techniek mee aan deze competitie, waarbij ze samen aan de slag gaan met de mini-computer Raspberry Pi om een innovatieve oplossing te vinden om het welzijn van cliënten te verhogen.

In de derde pitch kwam Maurice Magnée (HAN) aan het woord met 6 studenten uit de interdisciplinaire minor We Care!. Een minor van de HAN, waarbij studenten van verschillende studies nadenken over waardevol en betaalbaar innoveren in Zorg en Welzijn, met projecten uit de praktijk. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag met Tinybots. Tot slot vertelden Ingrid Wiendels (Rijn IJssel) en een studente over de cross-over. In deze cross-over komen de twee expertises zorg en technologie bij elkaar. Studenten ICT, Zorg en Human Technology werken namelijk samen met zorginstellingen en bedrijven aan een oplossing voor een zorgvraag. Deze zorgvraag wordt goed uitgevraagd om vervolgens een oplossing binnen technologie te vinden.

Korte tafelsessies
Na deze informatie, mochten deelnemers na korte tafelsessies met de pitchers deelnemen aan de krachtmeting. De studenten Tech@doptie daagden de deelnemers uit om aan de hand van verschillende casussen de beste technologische oplossing te vinden. Een opzet die door de deelnemers werd gewaardeerd. Zo gaf Ineke van Duin (adviseur opleidingen bij Pleyade) aan dat ze het een ‘informatieve en leuke dag’ vond, waarbij ze het goed vond om vanuit de praktijk te vertrekken.

Vaak kwamen student en werkveld tot dezelfde oplossingen en de deelnemers waren dan ook onder de indruk van kennis en kunde van de studenten. Leo Stunnenberg (docent geneeskunde bij de HAN) gaf ook aan geleerd te hebben van de krachtmeting: ‘je moet beginnen met een goede probleemanalyse, zoek de technologie bij het probleem en niet andersom.’ Dit gaf ook Brigitte Willemsen (Regio Accounthouder Onderwijs en Arbeidsmarkt en projectleider Arbeidswijs bij Provincie Gelderland) aan: ‘ik heb me vandaag meer beseft dat technologie een middel is en niet een doel. Daarnaast moet je de cliënt centraal zetten en soms ligt de oplossing ook in andere zaken dan technologie.’ Ook gaf Brigitte aan dat ze het erg leuk vond om zo met de studenten samen te werken, een mening die door veel deelnemers werd gedeeld.

Tot slot keek Annet de Bruin (regio accounthouder bij de provincie Gelderland) vanuit de Provincie terug op de afgelopen drie jaar: ‘we kijken trots terug op de afgelopen drie jaar Zorgpact, er is een veel intensievere samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en werkveld tot stand gekomen.’ Daarnaast gaf ze aan dat er prachtige projecten zijn gestart en dat, hoewel het Zorgpact eind 2018 stopt, dit niet zal stoppen. ‘Innovatie gaat door en dit geldt ook voor de samenwerking. Deze innovaties zullen we blijven delen met jullie en ook blijven ondersteunen!

                 

Bron: wzw.nl