Home > Nieuws > Persbericht 4 juni Start Practoraat

Persbericht 4 juni Start Practoraat

4 juni 2018

Arnhem 4 juni 2018  Maandag gaan 50 studenten van de opleidingen Techniek, Zorg, Welzijn en Human Technologie samen het proces aan om een oplossing te bedenken voor twee praktijkproblemen uit de zorg. Waar in praktijk de samensmelting tussen zorg en techniek nog stroef verloopt, wordt in het onderwijs al geëxperimenteerd met het samenbrengen van zorg en techniek studenten. Vanaf 8:00 uur vindt deze mini hackathon plaats, waarbij studenten van zowel ROC Nijmegen als Rijn IJssel gezamenlijk aan de slag gaan met twee probleemstellingen, ingebracht door cliënten van de zorginstellingen Siza en Dichterbij.

Deze hackathon is onderdeel van de officiële start van het practoraat Tech@doptie en is een unieke samenwerking tussen ROC Nijmegen en Rijn IJssel. Het practoraat was op de achtergrond al actief en maandagmiddag 4 juni vindt de officiële start plaats.

Waarom: Duurzame inzetbaarheid van de toekomstige en huidige medewerkers in de sectoren zorg en welzijn richt zich voor een belangrijk deel op het leren omgaan met technologie. De technologische ontwikkeling in de zorg gaat razendsnel, denk aan de prachtige robotkat speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg of de Tinybot Tessa die helpt om langer zelfstandig te kunnen wonen. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van E-Health gaan razendsnel. Een goede ontwikkeling, want deze technologische innovaties kunnen de zorg- en welzijnssector enorm vooruithelpen. Zorgverleners moeten dan wel met deze technologieën kunnen werken. Het is dus zaak om het toepassen van zorgtechnologie meer te integreren in het zorg- én techniekonderwijs. Tech@doptie staat dan ook voor adoptatie van technologie in de zorgsector.

Praktisch voorbeeld: Deze hackathon kan gezien worden als een voorbeeld van de manieren waarop het practoraat in de komende drie jaar praktisch onderzoek zal doen in de praktijk van zorg en onderwijs, waarbij de resultaten gebruikt worden om de zorgprofessionals voor te bereiden op een toekomst met een centrale rol voor technologie in zorg en welzijn. Deze co-creatie tussen zorg- en techniek studenten is één van de experimenten die binnen het practoraat zal worden uitgevoerd om te komen tot nieuwe onderwijsactiviteiten.

Wat doet het practoraat: Het practoraat Tech@doptie heeft als doel het ontdekken en ontwikkelen van competenties bij (toekomstig) personeel in de zorg- en welzijnssector door het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een veranderende houding.

Hoe: Wij gaan in de praktijk aan de slag in de vaak reeds beschikbare, experimentele ruimtes (fieldlabs) bij de participerende organisaties en in het onderwijs. Hier komen de praktijk, de zorggebruiker, zorgverlener en het onderwijs samen en gaan zij ervaring opdoen met nieuwe zorgtechnologieën. Het is belangrijk dat de opgedane kennis weer terecht komt bij deze samenwerkende partijen, zodat wij gezamenlijk kunnen werken aan een toekomst waarin zorgtechnologie als vanzelfsprekend toegepast kan worden. Deze co-creatie ondersteunt instellingen en opleidingen bij het onderzoeken van mogelijkheden en toepassingen van bruikbare nieuwe zorgtechnologieën.

Practoraat: Het practoraat kan gezien worden als een expertisecentrum waar door middel van praktisch onderzoek kennis en ervaring gedeeld wordt op het snijvlak van zorg en technologie. Het practoraat kan vergeleken worden met een lectoraat binnen het hbo, maar is specifiek voor het mbo.

Het practoraat wordt gevormd door een practor, Sjors Groeneveld, en een team van acht docent-onderzoekers van ROC Nijmegen en Rijn IJssel. Het practoraat maakt deel uit van het project Tech@doptie, waar projectmanager Inge Kamphuis verantwoordelijkheid voor draagt. Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse onderwijs- en zorginstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen en wordt gefinancierd door OC&W en provincie Gelderland. Meer informatie vindt u op www.techadoptie.nl.