Home > Nieuws > Pionieren met het Practoraat Tech@doptie in een snel veranderende wereld

Pionieren met het Practoraat Tech@doptie in een snel veranderende wereld

25 juni 2024

Wim Schouten is docent-onderzoeker bij Tech@doptie en werkt bij Rijn IJssel. “Het aapje op de foto is interactief kinderspeelgoed. Veel studenten hebben dit speelgoed vroeger gehad, van Furreal animals. Jaren later heeft dezelfde fabrikant een interactieve kat en hond bedacht voor zorgvragers met dementie. Ik gebruik dit voorbeeld bij studenten om aan te geven dat technologie soms wordt doorontwikkeld voor andere toepassingen in de zorg.

Stoeien met een robot

De aap staat ook symbool voor mijn persoonlijke drive om te experimenteren. Vanaf de start zit ik bij Tech@doptie als docent-onderzoeker. Ik vind het leuk om te spelen met technologie. Het is niet zo dat ik het kritiekloos accepteer. Maar als je met een robot aan het ‘stoeien’ bent, dan kom je de mogelijkheden en onmogelijkheden tegen van nieuwe technologie. Dan leer je over de toepassingen.

Innovaties kunnen ervoor zorgen dat mensen met behoud van kwaliteit van leven langer zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld mijn moeder. Zij is nu 92 en houdt contact met haar familieleden via whatsapp en messenger. Dit vergroot haar vrijheid en geeft haar meer regie over haar dagelijks leven.

(Lees verder onder de foto)

Techadoptie interview met Wim

Elkaar ontmoeten dankzij Tech@doptie en het X-lab

Tech@doptie is een voorloper. We hebben de mogelijkheid het gat tussen de snelle technologische ontwikkelingen in de sector en de uitvoering ervan in de praktijk te verkleinen. Het beroep in de zorg verandert door allerlei innovaties. Daarom is het belangrijk dat we professionals goed opleiden. En dat de cliënten waarvoor ze het doen goede zorg krijgen.

Practoraat Tech@doptie speelt een belangrijke rol in de driehoek student, onderwijs en werkveld. Vanuit het practoraat kunnen we daar een goede verbindende factor in zijn, bijvoorbeeld met een toekomstig X-lab waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Voor dit experimenteel lab ontwikkelen we nu een visiedocument binnen Tech@doptie.

Pionieren met Tech@doptie

Ik woon in Nijmegen en werk in Arnhem. Ik kom elke dag met de fiets. Dat voedt mijn geest. Ik ben graag in beweging. Van huis uit ben ik verpleegkundige en ik werkte 17 jaar in het Radboud ziekenhuis als senior. Ik werk nu 16 jaar als docent Verpleegkunde bij ROC Rijn IJssel. Nog steeds ben ik geregistreerd als verpleegkundige.

Voor de start van Tech@doptie, in het voortraject, gingen we op onderzoeksreis naar Finland. Dat voedde mijn enthousiasme voor het practoraat. Toen ik startte had ik een subsidiepot gewonnen van 4000 euro als onderwijspionier. Ik ontving de subsidie vanwege een idee om studenten van verschillende opleidingen te laten samenwerken.

Zo konden de studenten iets toevoegen aan de inzet van Zora de zorgrobot in het werk met dementerenden. Als je ziet wat studenten vanuit zorg en welzijn en studenten van de opleiding applicatieontwikkelaar van elkaar geleerd hebben: dat was goud waard.

Meer innovatieve opdrachten in het onderwijs

Voor het practoraat bekijk ik nu samen met een collega de verschillende kwalificatiedossiers van de zorg- en welzijnsopleidingen. Sommige kwalificatiedossiers zijn actueler dan anderen en gebruiken nieuwe begrippen en kwalificaties rondom technologie. We willen samen met onderwijsontwikkelaars van ROC Rijn IJssel en ROC Nijmegen in gesprek: hoe kunnen die nieuwe begrippen een plek krijgen in het onderwijs dat we aanbieden?

Kunnen we bijvoorbeeld leerarrangementen ontwikkelen om docenten te coachen dit meer in hun onderwijs op te nemen? Of kunnen we als practoraat een bijdrage leveren aan een onderwijscurriculum met meer innovatieve opdrachten?

Komend schooljaar gaan we met onderwijsontwikkelaars in gesprek. We gaan interviews afnemen en van daaruit verder met het proces met verbetervoorstellen. Voor schooljaar 2025-2026 willen we ook echt een bijdrage leveren in het curriculum zelf.”