Home > Nieuws > Practoraat als deelnemer “Dutch Hacking Health 2018”

Practoraat als deelnemer “Dutch Hacking Health 2018”

23 april 2018

Sjors Groeneveld, Wim Schouten en Kim van Zeeland waren in het weekend van 20 t/m 22 april aanwezig bij het Dutch Hacking Health 2018. Daar namen zij deel aan de hackaton.

Hacking Health Valley in  Nijmegen, is een #patientsincluded event waar technologie, ontwerp, ondernemerschap, gezondheidszorg en patiënten tijdens één weekend samenkomen. Zie ook www.dutchhackinghealth.nl.

Op vrijdagavond kregen de deelnemers de gelegenheid hun ideeën en/of probleem te pitchen. Daarna vormden zij multi-disciplinaire teams bestaande uit gezondheidswerkers, patiënten, programmeurs, ontwerpers en ondernemers om samen een ​​oplossing te vinden. Aan het einde van het weekend gaven de teams op zondagmiddag een presentatie van hun eindoplossing aan een fantastische jury o.l.v. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Hoewel geen van de leden van het practoraat in de (hoofd)prijzen gevallen is, is er toch een succes te vermelden. Het idee/initiatief van het team van Nathalie Verstegen, waar Wim Schouten deel van uitmaakte, zal verdere uitwerking krijgen. Hiertoe heeft Erik Gerritsen toezegging gedaan. Meer over Nathalie is te lezen op: https://nathalieverstegen.nl/

Tijdens de dag van de ‘officiële’ start van het practoraat zal het ook een (mini)hackaton georganiseerd worden voor 50 studenten van Rijn IJssel en ROC Nijmegen. Ook dan zullen de vragen vanuit het werkveld komen.