Home > Nieuws > Tech@doptie en Vilans onderzoek ‘Digitale vaardigheden in de praktijk van de zorg’ gepubliceerd

Tech@doptie en Vilans onderzoek ‘Digitale vaardigheden in de praktijk van de zorg’ gepubliceerd

21 april 2020

Nieuw onderzoek van onder andere Tech@doptie en Vilans naar digitale vaardigheden in de praktijk van de zorg helpt projectleiders van digitale projecten bij de zorg om te kiezen voor slim maatwerk. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met VilansDigivaardig in de zorg, het practoraat Tech@doptieUtrechtzorg en Buro Strakz. In het onderzoek spreken we uitgebreid met zorgprofessionals die bezig zijn met het verbeteren van digitale vaardigheden van henzelf of collega’s. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van persona’s die inzicht geven in de kennis, motivatie, houding en het zelfbeeld van verschillende zorgprofessionals als het gaat om het verbeteren van digitale vaardigheden.

DOWNLOAD DE PUBLICATIE

Aanbod versus behoeften

Uit dit onderzoek is gebleken dat er vaak nog een mismatch is tussen een standaard aanbod (bijvoorbeeld een e-learning) versus verschillende wensen en behoeftes van zorgprofessionals om digitale middelen te gebruiken. De projecten van Verheijden en Groeneveld hebben al wel veel oog voor maatwerk. Dit onderzoek geeft verdiepende inzichten én handvatten om dat nog slimmer te doen. Aangevuld met inspirerende voorbeelden van zorgorganisaties uit het hele land.

‘We moeten allemaal basisvaardig zijn’

Niet elke functionaris hoeft over dezelfde digitale vaardigheid te beschikken. Niet elke zorgprofessional hoeft met big data te kunnen werken, en iemand van kantoor hoeft niet alle toepassingen van het ECD te kennen. Maar, benadrukt Verheijden, ‘we moeten wel allemaal basisvaardig zijn. Ook dit onderzoek laat zien dat de digitale starter niet leert van een aparte knoppencursus. Dat levert alleen maar stress op. Zij geven duidelijk aan meer te hebben aan iemand die hen helpt op de werkplek zelf. Daar is ook de rol van digicoach uit ontstaan.’

Geen ‘one size fits all’

Practor Zorg & Technologie, Sjors Groeneveld, zag tijdens het spelen van hun Tech@doptie spel een grote diversiteit aan digivaardigheden bij de meer dan 250 zorgmedewerkers die eraan meededen. ‘Als zorgaanbieders geen oog hebben voor verschil in digivaardigheid bij hun personeel dan belemmert dit de adoptie van zorgtechnologie.’ Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de onderliggende motieven om te werken aan betere digitale vaardigheden te divers zijn voor een ‘one size fits all’-benadering. Een voorbeeld: iemand die weerstand ervaart om met technologie te werken omdat hij eigenlijk angstig is dat daarmee zijn baan verdwijnt vraagt om een compleet andere aanpak dan de medewerker die geprikkeld wil worden om met de nieuwe mogelijkheden de beste zorg te leveren. Groeneveld is daarom erg blij met de resultaten van het onderzoek. ‘Met het ontwikkelen van de diverse persona’s krijgen zorgorganisaties nu handvaten om rekening te houden met deze diversiteit.’

DOWNLOAD DE PUBLICATIE

Op maandag 4 mei zal er tijdens een webinar stilgestaan worden bij de uitkomsten van het onderzoek. Meer informatie daarover kan hier gevonden worden: aanmelden webinar.