Home > Nieuws > Hackathon & samenwerking zorg en techniek studenten groot succes

Hackathon & samenwerking zorg en techniek studenten groot succes

4 juni 2018

Afgelopen maandag 4 juni zijn 40 studenten van de opleidingen Techniek, Zorg, Welzijn en Human Technologie samen het proces aangegaan om een oplossing te bedenken voor twee praktijkproblemen uit de zorg. Waar in praktijk de samensmelting tussen zorg en techniek nog stroef verloopt, wordt in het onderwijs op deze wijze al geëxperimenteerd met het samenbrengen van zorg en techniek studenten. De start was al om 8:00 uur en met een ontbijt in de hand werd het programma en de twee vraagstellingen van de zorginstellingen Siza en Dichter toegelicht. Vervolgens acht teams van studenten van zowel ROC Nijmegen als Rijn IJssel gezamenlijk aan de slag gaan met twee probleemstellingen. De winnaars van de dag gingen met een mooie bokaal naar huis en nog mooier twee concept ideeën gaan ontwikkeld worden tot een prototype. Dus wie weet gaan we die ideeën nog terugzien in de zorg.

Deze hackathon was een onderdeel van de officiële start van het practoraat Tech@doptie. Het practoraat was op de achtergrond al actief en maandag 4 juni vond in de middag de feestelijke officiële start plaats.

Deze hackathon kan gezien worden als een voorbeeld van de manieren waarop het practoraat in de komende drie jaar praktisch onderzoek zal doen in de praktijk van zorg en onderwijs, waarbij de resultaten gebruikt worden om de zorgprofessionals voor te bereiden op een toekomst met een centrale rol voor technologie in zorg en welzijn. Deze co-creatie tussen zorg- en techniek studenten is één van de experimenten die binnen het practoraat zal worden uitgevoerd om te komen tot nieuwe onderwijsactiviteiten