Home > Studenten maken persoonlijke video’s om bewoners weer in contact te brengen met hun vertrouwde omgeving

Studenten maken persoonlijke video’s om bewoners weer in contact te brengen met hun vertrouwde omgeving

10 juni 2020

De ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben grote invloed op de maatschappij. Zo ook in de verpleeghuiszorg waar de gevolgen voor bewoners en medewerkers groot zijn. De bewoners kunnen moeilijk contact onderhouden met hun vertrouwde omgeving en naasten, waardoor hun afstand tot de maatschappij toegenomen is.

Studenten van Rijn IJssel gaan, onder begeleiding van het practoraat Tech@doptie, persoonlijke video’s maken voor de bewoners van diverse huizen van zorgorganisatie Attent Zorg en Behandeling om hen zo weer te verbinden met hun vertrouwde omgeving en naasten. Lisanne Wiggers, adviseur Zorgtechnologie van Attent, is enthousiast over het project. “Heel mooi dat we op deze manier iets voor onze bewoners kunnen betekenen. Voor veel van hen zijn de gevolgen groot in deze bijzondere tijden en op deze manier kunnen we een beetje buiten naar binnen halen.”

Edwin Tijink, docent maatschappelijke zorg bij Rijn IJssel ziet ook voor studenten mooie kansen. “Fantastisch dat onze studenten op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van bewoners. Voor studenten is dit een hele mooie opdracht door te werken aan een actueel en relevant thema. Het vraagt van studenten inlevingsvermogen in de leefwereld van de bewoners en het in gesprek gaan hierover met de bewoners zelf of hun ondersteuners. Bovendien werken de studenten zelf een plan uit om hier een video van te maken en gaan zij deze daarna daadwerkelijk opnemen en monteren. Aan het einde van de opdracht tonen de studenten hun video’s aan de cliënten en kunnen ze direct zien of buiten ook echt dichterbij is gekomen.”

Sjors Groeneveld, practor van het practoraat Tech@doptie, is ook enthousiast over de samenwerking. “Ik vind dit een voorbeeld van hoe wij als practoraat samenwerken met het werkveld en onderwijs. Op basis van een actueel thema in het werkveld, waar (zorg)technologie mogelijk een bijdrage kan leveren, gaan we met studenten aan de slag om hierin van toegevoegde waarde te zijn. De lessen die we leren bij de uitvoering van dit project kunnen we vervolgens weer inzetten bij andere zorg-, welzijns-, en onderwijsorganisaties.”

Gedurende het project zullen we enkele studenten volgen en hier verslag van doen. Vragen of ideeën over het project? Neem contact met ons op: info@techadoptie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *