Home > Nieuws > Studenten ontwikkelen gespreksstarter over technologie in Zorg en Welzijn

Studenten ontwikkelen gespreksstarter over technologie in Zorg en Welzijn

22 januari 2020

De ontwikkelingen op het gebied van technologie in zorg en welzijn gaan razendsnel. Het practoraat Techadoptie ontwikkelt en organiseert diverse initiatieven om zorg- en welzijnsmedewerkers te ondersteunen in het werken binnen deze veranderende omgeving. Technologie is niet altijd een vanzelfsprekend gespreksonderwerp tussen zorgmedewerkers. Zonde, want juist door dit gezamenlijk te bespreken kan men inschatten op welke manier technologie kan ondersteunen in het dagelijkse werk.

Met deze reden heeft het practoraat Tech@doptie een groep Saxion studenten gevraagd een ‘product’ te maken dat als gespreksstarter kan dienen rondom technologie in hun werk. Het product moet aansluiten bij de leefwereld van zorg- en welzijnsmedewerkers en hen zo verleiden om na te denken over de mogelijkheden van de technologie.

De groep bestond uit zes studenten, met diverse achtergronden. Zo waren er studenten met een achtergrond in Verpleegkunde, Creative Business en Fashion & Textile Technologies. Na een start waarin zij op basis van zowel desk- als fieldresearch inzichtelijk hebben proberen te maken wat de precieze uitdaging is zijn ze aan de slag gegaan met diverse oplossingsrichtingen.

Uiteindelijk maakten zij een ‘video-box’ waarmee zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen interacteren, zowel fysiek als digitaal. De box heeft aan iedere zijde een ander soort textiel, met een ander gevoel, van warm en zacht tot koel en hard. Bovendien kan aan elke zijde middels ‘textielsensors’ gekozen worden voor een bijbehorend filmpje dat dan afspeelt op het schermpje van de ‘video-box’. In de zelfgemaakte filmpjes geven de studenten voorbeelden van de inzet van technologie om medewerkers op deze manier na te laten denken over de (on)mogelijkheden in hun werk.

Naast de inhoudelijke ontwikkeling van de ‘video-box’ en het daarbij gepaard gaande leerrendement zat er ook veel winst in het samenwerken met andere disciplines. “Ik vond het leerzaam om met studenten van een andere opleiding samen te werken. Ik heb daardoor meer over de zorg geleerd en mijn kennis van textiel kunnen overdragen.” Je ziet echt dat zowel studenten als het eindproduct daar baat bij hebben.

Het practoraat Tech@doptie voegt de ‘video-box’ toe aan het pop-up lab dat ingezet wordt ter inspiratie en scholing van zorg- en welzijnsmedewerker en studenten en docenten. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om studenten van Rijn IJssel en ROC Nijmegen de ‘video-box’ verder door te laten ontwikkelen.