Home > Nieuws > Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan innovatieve projecten – One Planet – HAN – ROC’s – Tech@doptie

Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan innovatieve projecten – One Planet – HAN – ROC’s – Tech@doptie

26 juni 2020

In de afgelopen periode hebben studenten van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus samengewerkt aan innovatieve zorgtechnologie projecten in zorg en welzijn. De projecten zijn mede tot stand gekomen op initiatief van OnePlanet, de HAN en het practoraat Tech@doptie.

Eén van de projecten richtte zich op het ontwikkelen van gepersonaliseerde sensoren voor mensen met Parkinson. Aan de hand van een opdracht van een opdrachtgever, persoonlijk bekend met Parkinson, zijn studenten aan de slag gegaan met het (door)ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de dagelijkse uitdagingen waar mensen met Parkinson voor staan. De studenten kwamen vanuit mbo, hbo en wo van diverse opleidingen als Industrieel Product Ontwerp, Ergotherapie, Embedded System Engineering, Verpleegkunde en Pedagogische Wetenschappen.

Juist de combinatie van achtergronden gaf voor de deelnemers het grootste leereffect. Angelique Brinkman, docent-onderzoeker bij het practoraat Tech@doptie, was één van de begeleidende docenten: “Het was heel mooi om te zien hoe de studenten invulling gaven aan hun eigen rol. Ik merkte dat b.v. de mbo-studenten echt het gevoel hadden iets bij te kunnen dragen vanuit hun expertise. Met name het contact tussen de studenten Industrieel Product Ontwerp en Embedded System Engineering en Verpleegkunde was daardoor heel waardevol. Ze vulden elkaar heel mooi aan.”

Ook studenten zien echt de toegevoegde waarde van het samenwerken met andere disciplines: “Ik heb geleerd op een heel andere manier naar producten te kijken. Wij zijn heel erg gewend om vanuit de mens te kijken, terwijl iemand vanuit de techniek toch veel meer kijkt vanuit het product en wat het moet kunnen”. De meeste deelnemers aan de projecten zien echt meerwaarde om vaker op deze manier te werken: “Dit is ook hoe je later in het ‘echt’ gaat werken. Ik kom uitdagingen van zorgvragers tegen die ik zelf niet kan oplossen. Ik heb een techneut nodig om daar met mij naar te kijken. Samen kunnen we daar een goed team in zijn.”

Al met al waren deze eerste interdisciplinaire en multi-level projecten een geslaagde start en we willen zeker doorgaan. Of, zoals Angelique het verwoordde: “Zorgtechnologie, daar moet je niet alleen over praten, dat moet je vooral ook doen”.

Zie ook website OnePlanet: Gelderse studenten werken middels OnePlanet Research Center werkleerplaatsen aan technologie voor oplossingen binnen Parkinson Zorg.