Home > Nieuws > Tech@doptie leerarrangementen van start

Tech@doptie leerarrangementen van start

4 september 2019

In de eerste week van september zijn er twee Tech@doptie leerarrangementen gestart. De leerarrangementen komen voort uit het onderzoek dat het practoraat Tech@doptie heeft uitgevoerd onder ruim 250 zorg- en welzijnsmedewerkers in de regio Arnhem-Nijmegen (meer info). Er is een leerarrangement voor zorg- en welzijnsmedewerkers en een leerarrangement voor docenten zorg & welzijn.

Leerarrangement zorg- en welzijnsmedewerkers

Het leerarrangement voor zorg- en welzijnsmedewerkers richt zich op het opleiden en begeleiden van voorlopers uit een (zorg)team. Deze voorlopers lopen voorop in het gebruik van (zorg)technologie en zijn daarmee het eerste aanspreekpunt voor zowel zijn/haar team als voor de organisatie. Een voorloper stimuleert zijn/haar team om technologie op een veilige en vaardige manier in te zetten en ondersteunt daarbij waar nodig. Daarnaast is hij/zij de schakel tussen de organisatie en het team.

Leerarrangement docenten zorg & welzijn

Het leerarrangement voor docenten zorg & welzijn richt zich op het (her)ontwerpen van onderwijs om studenten voor te bereiden op een (zorg)omgeving waarin meer en meer technologie aanwezig is. In het leerarrangement is ruimte om te experimenteren met nieuwe technologie, over de eigen grenzen te kijken en samen te werken met collega docenten. Op deze manier werken we aan onderwijsonderdelen die in het curriculum terecht komen.

Samenwerking

De deelnemers aan de twee verschillende leerarrangementen komen elkaar ook tegen tijdens de bijeenkomsten. Op deze manier proberen we de voorlopers mee te laten denken over wat er in het onderwijs opgenomen zou moeten worden, maar ook wat er al wel in het onderwijs zit maar nog (onvoldoende) in de praktijk.

Verduurzaming

Na succesvolle afronding van het leerarrangement word je uitgenodigd lid te worden van de Tech@doptie kenniskring rondom zorg, welzijn en technologie. Deze kenniskring wordt blijvend betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en op deze manier proberen we als practoraat Tech@doptie een levendig netwerk op te bouwen waarin onderwijs en werkveld samen blijft delen, leren en experimenteren.

Meer weten over de leerarrangementen of het Tech@doptie onderzoek? Neemt contact op!