Home > Nieuws > Tech@doptie werkt in werkplaats samen aan zinvolle inzet van AR in zorg en onderwijs

Tech@doptie werkt in werkplaats samen aan zinvolle inzet van AR in zorg en onderwijs

8 oktober 2019

Er liggen kansen voor technologie bij complexe vragen in de zorg. Hoe lossen we bijvoorbeeld de arbeidskrapte op? En wat betekent de inzet van technologie voor de manier van werken en leren? Kunnen we dit inbedden in onze organisatie? En hoe zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn van de mogelijkheden? In de werkplaats ‘Zinvolle inzet van AR’ focussen we op de toepassing van Augmented Reality. Hoe kan deze technologie in de langdurige zorg en onderwijs zinvol worden ingezet? Het practoraat Tech@doptie is één van de deelnemende organisaties en deelt kennis en ervaringen over AR met de andere deelnemers.

In de werkplaats kijken we de naar behoeftes en de ervaringen in de praktijk, en verkennen we de technologische mogelijkheden. Gedurende het jaar gaan we als practoraat, samen met de andere deelnemers, aan de slag met experimenten en pilots en kijken we naar een zinvolle inzet van AR. Samen werken we aan handvaten om mee aan de slag te gaan. De professional van de werkvloer, de professional in opleiding, de cliënten én hun mantelzorgers staan daarbij centraal.

De werkplaats Zinvolle inzet van AR bestaat uit vier bijeenkomsten, verspreid over het jaar en over het land. De afsluitende bijeenkomst zal plaatsvinden bij ROC Nijmegen. In de weken tussen de bijeenkomsten werken alle deelnemers in hun eigen organisatie aan vraagstukken en experimenten op het gebied van Augmented Reality. De opgedane ervaring en kennis uit de werkplaats bundelt Vilans in een praktische, aansprekende handreiking voor zinvolle inzet van AR voor zorgorganisaties en het onderwijs. In de werkplaats werken we volgens het principe van Design Thinking.

De werkplaats ‘Zinvolle inzet van AR’ is onderdeel van het programma Zorgvernieuwers 2019. In dit programma werkt Vilans samen met een netwerk van organisaties en gedreven professionals aan oplossingen voor grote vraagstukken in de langdurende zorg met als doel deze toekomstbestendig te maken.