Home > Nieuws > Terugblik gezamenlijke bijeenkomst practoraten ‘Zorg, Welzijn en Technologie’

Terugblik gezamenlijke bijeenkomst practoraten ‘Zorg, Welzijn en Technologie’

7 juni 2021

Op woensdagmiddag 2 juni was Tech@doptie gastheer van een bijeenkomst waarbij de diverse practoraten rondom ‘zorg, welzijn & technologie’ samenkwamen. Het doel van de bijeenkomst was kennis uitwisselen en elkaar inspireren over al het onderzoek en de activiteiten die ondernomen worden in de diverse zorg, welzijn en technologie practoraten.

Opening

Na een welkom door practor Sjors Groeneveld (helaas zonder de Arnhemse Meisjes en het Nijmeegs Marikenbier), gaf Albert Zeggelaar (Directeur Zorg, Welzijn, Sport & Uiterlijke verzorging van ROC Nijmegen) inzicht in de beweegredenen om 3,5 jaar geleden te starten met het practoraat Tech@doptie en de manier waarop in de regio samengewerkt wordt met zorg- en welzijnsinstellingen.

Vervolgens nam Jorick Scheerens (Coördinator Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’​) het stokje over door de algemene stand van zaken rondom practoraten te schetsen. Daarna nam onder andere Marianne Gardien van de MBO Raad ons mee in brede relevante ontwikkelingen.

Subsessies

Iets later dan gepland gingen de subsessies van start. Maar liefst 10 practoraten gaven in korte sessies van 20 minuten inzicht hun werkwijzen, focus en een aantal projecten waar ze aan werken. Aan het eind van elke subsessie kon iedereen contactgegevens uitwisselen om (op een later moment) verder de diepte in te gaan waar gewenst. De deelnemers konden aan de hand van een speciaal gemaakte website hun keuzes maken rondom de bij te wonen subsessies.

Afsluiting

Aan het eind hebben we gezamenlijk de balans opgemaakt. Algemene conclusie was dat het erg zinvol en waardevol is om op deze manier informatie uit te wisselen en elkaar op te zoeken. De deelnemers gaven aan graag verder met elkaar in gesprek te gaan en te verkennen of en hoe zij samen kunnen werken. Landstede heeft aangeboden de gastheer te willen zijn van de volgende bijeenkomst met deze groep. Voorwaarde is wel dat wij voor het nu gemiste Nijmeegse Marikenbier gaan zorgen. Die deal staat!