Home > Nieuws > Themamiddag Practoraat Mediawijsheid

Themamiddag Practoraat Mediawijsheid

3 juli 2018

Themamiddag

“Mediawijsheid als kennispraktijk op het snijvlak van beroepsmatig handelen en leren.”

een woensdagmiddag in oktober in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

Tijdens deze Themamiddag zal Paulo Moekotte met zijn team (docenten van Mediacollege Amsterdam, HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur en van ROC van Amsterdam College West) andere scholen uitdagen om rond het thema “Mediawijsheid als kennispraktijk op het snijvlak van beroepsmatig handelen en leren”  in gesprek te gaan. En samen stappen te zetten.

In de praktijk van het beroep neemt de complexiteit hand over hand toe. Niet in de laatste plaats wanneer samenwerken plaatsvind op het snijvlak van meerdere disciplines en vraagt om een verbinding van diverse kennisdomeinen. Niemand is expert op alle aspecten die er spelen. Een professional op het gebied van afvalverwerking, is waarschijnlijk geen professional op het gebied van veiligheid. Je kunt kundig zijn op het ene vlak, maar als een leek op vele andere vlakken.

Bij de bouw en het beheer van de bebouwde omgeving waarbij steeds meer wordt gemonitord en geregistreerd ten behoeve van bijvoorbeeld verkeer, veiligheid en milieu. De ontwikkeling naar smart buildings en smart cities wordt gekenmerkt door samenwerken en slim gebruikmaken van verschillende informatiebronnen en –systemen voor nieuwe routines, Dit vraagt van werknemers dat ze weten hoe deze bronnen en systemen te gebruiken in verschillende omgevingen en gebruikssituaties, kennis te creëren en nieuwe routines te ontwikkelen.

Door de sterke nadruk op hogere-ordedenkprocessen, complexe vaardigheden en gesitueerde, hybride leerprocessen, krijgen docenten in het mbo een complexere rol. Om vaardigheden als mediawijsheid bij hun studenten te ontwikkelen zullen docenten die ook zelf moeten bezitten. Wat betekent het voor je als docent wanneer digitaal werken en leren doordringt in je team en klas en nieuwe eisen stelt aan je vaardigheden en didactiek?

Mediawijsheid heeft niet alleen betrekking op het actief, bewust en slim omgaan met de overvloed aan informatie in het dagelijkse leven. Het heeft ook betrekking op vakbekwaam omgaan met informatie in situaties waarin nieuwe kennis wordt gecreëerd op het snijvlak van interdisciplinaire samenwerking waarbij de grenzen tussen kennisgebieden vervagen.

Tijdens de themamiddag wordt ingegaan op de vragen hoe beroepsmatig handelen en situationeel leren elkaar kruisen in digitale kennispraktijken en wat daarbij voor de docent, student of werknemer de relevantie is van mediawijsheid. Voorbeelden van materiaal (lessenseries, videomateriaal, tooltips) voor het beroepsonderwijs kun je vinden op de site mbomediawijs.nl

Paulo Moekotte en zijn team (Zoé ten Brink en docente Houda el Abbouti van Mediacollege Amsterdam) gaan graag in op jouw vragen rond dit thema en wat voor jou de relevantie is van mediawijsheid.

Aanmelden voor deze middag op een woensdag in oktober in het Innovatiehuis kan  via de online databank.

Jouw bijdrage is € 45,=. Wil je vooraf met Paulo en de andere sprekers mee lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom vanaf 12 uur.

Het programma begint om 13 uur. We sluiten de middag af (vanaf ca. 16:30 uur) met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.