Home > Nieuws > 20 Juni installatie van Marjolein den Ouden als practor bij ROC van Twente en als Lector bij Saxion

20 Juni installatie van Marjolein den Ouden als practor bij ROC van Twente en als Lector bij Saxion

20 juni 2019

[bron: www.practoraten.nl]

Op donderdag 20 juni 2019 vindt de lectorale en practorale rede plaats van Marjolein den Ouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt Marjolein geïnstalleerd als lector van het lectoraat Technology, Health & Care van de Academie Mens & Maatschappij bij hogeschool Saxion en als practor van het practoraat Zorg en Technologie van de MBO Colleges voor Gezondheidszorg en Metaal, Elektro & Installatietechniek van ROC van Twente.

Thema: Van Zorg & Technologie naar Zorgtechnologie

Het aantal kwetsbare burgers in de samenleving neemt toe, waardoor de complexiteit van praktijkproblemen en de behoefte aan gepersonaliseerde zorg toenemen. Vitaliteit, preventie en aandacht voor diversiteit worden steeds belangrijker. De rol en mogelijkheden van technologie in de gezondheidszorg en welzijnswerk zijn groot en divers. Echter, in de praktijk blijkt het lastig om technologie op een duurzame wijze in te bedden in het werk van mbo- en hbo-geschoolde zorgprofessionals en social workers. Dit vraagstuk kunnen we niet alleen vanuit de domeinen gezondheidszorg en welzijn oplossen en vraagt om cross-overs binnen het beroepsonderwijs en interdisciplinaire samenwerking met o.a. het (technisch) bedrijfsleven. Binnen de beide onderzoeksgroepen wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar hoe mensen omgaan met technologie in zorg en welzijn.

In de rede wordt gepresenteerd hoe Saxion en ROC van Twente samen met eindgebruikers, studenten, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven onderzoek doen naar de adoptie- en acceptatie van technologie. Daarnaast wordt de vraag beantwoord hoe wij vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs studenten leren anticiperen op de ontwikkelingen en een bijdrage leveren aan het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst.

Meer info>>


Vragen?

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via managementsecretariaat.amm@saxion.nl.

Schouwburg Hengelo, Hengelo
20 juni 2019 – 15:00 tot 18:00