Home > Nieuws > Workshop op de openingsmanifestatie van de e-health week 2020

Workshop op de openingsmanifestatie van de e-health week 2020

27 januari 2020

Het practoraat Tech@doptie organiseerde, samen met enkele partners, een workshop op de openingsmanifestatie van de e-health week op 27 januari 2020 in Den Haag. Tijdens deze workshop zijn we met een brede groep stakeholders het gesprek aangegaan over de constatering dat er steeds meer technologie komt in het werk van zorg- en welzijnsprofessionals. Maar wat zijn de consequenties hiervan voor het onderwijs? Het onderwijs heeft immers een belangrijke taak om toekomstig (zorg- en welzijns)medewerkers hierop voor te bereiden. Maar wat zou er dan in het onderwijs moeten zitten om tegemoet te komen aan deze veranderende werkomgeving?

V-model

Als basis voor de discussie hebben we een aangepaste versie van het V-model gekozen dat enige jaren geleden ontwikkeld is bij de Saxion Hogeschool. In het V-model wordt onderscheid gemaakt tussen competenties op het gebied van technologie van iedere zorg- en welzijnsmedewerker en een verdiepende rol van een voorloper.

Tijdens de discussie over dit document kwamen mooi de kansen, vragen, idee├źn en onduidelijkheden rondom het model en de concrete uitwerking daarvan naar voren. Duidelijk was dat de deelnemers het belang van samenwerking en uitwisseling in het ontwikkelen van onderwijs rond dit thema waardevol en relevant vinden. Besloten is dan ook om de sessie een vervolg te geven, onder andere door een landelijke appgroep op te starten voor eenieder die bezig is met technologie in het zorg- en welzijnsonderwijs.

Vervolg

Al met al kunnen we spreken van een succesvolle sessie, waarbij we toewerken naar een gedragen gezamenlijke visie rondom de competenties. Uiteindelijk zal iedere (onderwijs)instelling eigen keuzes gaan maken in hoe om te gaan met deze visie en de uitwerking daarvan in het onderwijs (bijvoorbeeld in een keuzedeel of studieroute) en zullen we, waar mogelijk, in de uitwerking daarvan samen optrekken.