Home > Nieuws > Zorg- en welzijnsmedewerkers en technologie: een Tech@doptie onderzoek

Zorg- en welzijnsmedewerkers en technologie: een Tech@doptie onderzoek

3 september 2019

Zorg en technologie: we horen en lezen er veel over. Termen als robotica, domotica en zorg op afstand worden steeds meer gemeengoed in de zorg. Maar wat betekent dit voor de zorg- en welzijnsmedewerker zelf?

Met deze vraag in het achterhoofd is het practoraat Tech@doptie een onderzoek gestart. Met behulp van het Tech@doptie spel is het gesprek aangegaan met ruim 250 zorg- en welzijnsmedewerkers over hun (leer- en ontwikkel)wensen op het gebied van technologie in hun werk. Hieruit kwamen zes thema’s naar voren die voor hen van belang zijn:

We hebben de uitkomsten van het onderzoek samengevat in een visueel document, deze kun je hier downloaden: Technologie in zorg & welzijn: een onderzoek naar de wensen en behoeften van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Op basis van de gesprekken met de 250 zorg- en welzijnsmedewerkers en bovenstaande thema’s heeft het practoraat Tech@doptie een drietal rollen omschreven: Teamlid, Voorloper technologie en Organisatie. In de rollen staat omschreven wat zij idealiter kennen, kunnen en willen om succesvol met technologie in zorg en welzijn te werken.

Samen met zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs ontwikkelden we, op basis van deze rollen, een tweetal leerarrangementen. Met als doel om aan de hand van praktische activiteiten iedere zorg- en welzijnsmedewerker te ondersteunen om samen met het team met technologie te kunnen werken. Dat doen we onder andere door met elkaar te delen, te leren en te experimenteren. We ontwikkelden een leerarrangement voor het werkveld en een leerarrangement voor docenten zorg & welzijn om ook hen te ondersteunen in het toepassen van nieuwe (zorg)technologie.

Wil je meer weten over het onderzoek, de rollen of de leerarrangementen? Neem contact op met ons.