Het Tech@doptie spel

Tech@doptie spel

Zorg en technologie: we horen en lezen er veel over. Termen als robotica, domotica en zorg op afstand worden steeds meer gemeengoed in de zorg. Maar wat betekent dit voor de zorg- en welzijnsmedewerker zelf?

Met deze vraag in het achterhoofd is het practoraat Tech@doptie een onderzoek gestart. Met behulp van het Tech@doptie spel is het gesprek aangegaan met ruim 250 zorg- en welzijnsmedewerkers over hun (leer- en ontwikkel)wensen op het gebied van technologie in hun werk. Hieruit kwamen zes thema’s naar voren die voor hen van belang zijn:

We hebben de uitkomsten van het onderzoek samengevat in een visueel document, deze kun je hier downloaden: Technologie in zorg & welzijn: een onderzoek naar de wensen en behoeften van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Op basis van de gesprekken met de 250 zorg- en welzijnsmedewerkers en bovenstaande thema’s heeft het practoraat Tech@doptie een drietal rollen omschreven: Teamlid, Voorloper technologie en Organisatie. In de rollen staat omschreven wat zij idealiter kennen, kunnen en willen om succesvol met technologie in zorg en welzijn te werken.

Leerarrangementen

Samen met zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs ontwikkelden we, op basis van deze rollen, een tweetal leerarrangementen. Met als doel om aan de hand van praktische activiteiten iedere zorg- en welzijnsmedewerker te ondersteunen om samen met het team met technologie te kunnen werken. Dat doen we onder andere door met elkaar te delen, te leren en te experimenteren. We ontwikkelden een leerarrangement voor het werkveld en een leerarrangement voor docenten zorg & welzijn om ook hen te ondersteunen in het toepassen van nieuwe (zorg)technologie.

Wil je meer weten over het onderzoek, de rollen of de leerarrangementen? In de ICT&Health stond een interview met onze practor Sjors Groeneveld: interview ICT&Health.

Handleiding

Het spel bestaat uit vier rondes.

  1. Spreid de associatiekaarten uit over tafel. Iedere deelnemer kiest een kaart die symbool staat voor hoe hij naar technologie kijkt. Daarna mag iedere deelnemer zijn eigen kaart aan de rest van de groep toelichten. (30 minuten)
  2. Voor het vervolg is het belangrijk dat iedereen aan tafel hetzelfde verstaat onder zorgtechnologie. In deze ronde bespreken jullie wat er volgens jullie onder zorgtechnologie valt. Traditionele hulpmiddelen (rollator, steunkousen, etc.) worden in het spel niet als zorgtechnologie gezien. Robots, domotica, beeldbellen, een elektronisch cliëntendossier, etc. wel. (5 minuten)
  3. In deze ronde gaan jullie samen het gesprek aan met als centrale vraag: ‘wat vinden jullie belangrijk om te kennen, kunnen en willen rondom het werken met zorgtechnologie en wat is de rol van de organisatie daarin?’ Dit doen jullie door de meest relevante spelkaartjes op het spelbord te leggen. Het gaat dus niet om hoe het nu gaat, het gaat om de ideale situatie (bijvoorbeeld over twee jaar).
    Om dit gesprek te voeren verdeel je de spelkaartjes onder de deelnemers en laat je iedereen even rustig zijn eigen kaartjes bekijken. Daarna maak je een eerste rondje: iedereen mag een kaartje op het spelbord leggen. Het is belangrijk dat hij/zij daarbij uitlegt aan de rest van de deelnemers waarom hij/zij voor dat kaartje kiest. Probeer met elkaar de discussie op te zoeken: zijn mensen het er mee eens, ziet iemand het anders, etc.? Heeft iemand een kaartje dat er erg op lijkt? Zo ga je door tot alle lege plekken gevuld zijn.
    Op dat moment heeft iedereen nog andere spelkaartjes voor zich liggen. Ga ook hierover het gesprek aan. Maar let op: omdat de lege plekken nu gevuld zijn, moet er voor elk nieuw kaartje op het spelbord een ander kaartje weggehaald worden. Onthoud dat het vooral over de discussie gaat tussen de deelnemers! Sluit deze ronde af door het er samen over eens te zijn dat de kaartjes die op het spelbord liggen voor jullie het belangrijkst zijn (maak eventueel een foto). (30 minuten)
  4. Je eindigt het spel door te vragen wat de deelnemers willen doen om de ‘ideale situatie’ die ze samen op het bord hebben gelegd waarheid te laten worden. Je kunt daarbij denken aan experimenteren, technologie lenen, beurs bezoeken, kennis opdoen, etc. (10 minuten)

Filmpje