Matijs van der Linden

Docent-onderzoeker

Matijs van der Linden

Docent-onderzoeker

Leden werkgroep

Nico Blok
programmamanager
Jeltje Kok
Associate Practor
Elisa Kuijper
I Coach
Jan Meeuwissen
Docent-onderzoeker
Els Oomen
Docent-onderzoeker
Mylène Dousi
Docent-onderzoeker
06 436 30 850
m.dousi@rijnijssel.nl
Wim Schouten
Docent-onderzoeker
06 142 45 581
w.schouten@rijnijssel.nl