Home > Nieuws > De zorgmedewerker en technologie (bericht van WZW)

De zorgmedewerker en technologie (bericht van WZW)

16 juni 2020

Technologie is onlosmakelijk verbonden met Zorg en Welzijn en neemt een steeds prominentere plaats in. Technologische ontwikkelingen leiden vaak tot andere werkwijzen waar ook andere competenties voor nodig zijn. Wat vraagt het van huidige zorgmedewerkers om de nieuwe technologie te adopteren en toe te passen? Wat moeten zij kennen, kunnen en willen om te (blijven) functioneren in deze veranderende omgeving?

Doel
De actie Zorgmedewerker en technologie is gericht op het adequaat voorbereiden, ondersteunen, begeleiden en opleiden van zorgprofessionals in de V&V sector op het gebied van zorgtechnologie. Zorgprofessionals verwerven competenties om met technologie te kunnen werken en goed te kunnen blijven functioneren in de voortdurend veranderende Zorg en Welzijn omgeving. In deze actie van de V&V organisaties wordt gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde methoden, inzichten en onderwijsprogramma’s en wordt nauw samen gewerkt met Tech@doptie en Digivaardig in de zorg.

Beoogde resultaten

  1. Door deelname maakt de zorgorganisatie een aanzet tot de ontwikkeling van de toekomstige zorgprofessional, weergegeven in drie profielen: teamlid, voorloper en organisatie.
  2. Er wordt een open cultuur gecreëerd rondom zorgtechnologie en de inzet daarvan in de zorg door dit op een open en toegankelijke manier bespreekbaar te maken met zorgmedewerkers.
  3. De zorgorganisatie krijgt inzicht, door middel van een adviesgesprek met de uitkomsten van het Tech@doptie spel, in de gewenste competenties van medewerkers (anoniem) rondom het werken met (zorg)technologie.
  4. Op basis van de gewenste competenties worden Voorlopers opgeleid die zowel de organisatie als directe collega’s kunnen ondersteunen bij het werken met (zorg)technologie. Dit richt zich zowel op instrumentele, sociale en didactische competenties. Voorlopers binnen de organisatie worden opgeleid om teamleden te kunnen ondersteunen bij het toepassen van technologie en een aanspreekpunt te zijn voor de zorgorganisatie. De voorloper ontvangt voor deelname aan het leerarrangement een certificaat. Accreditatie voor het complete leerarrangement wordt aangevraagd.
  5. Er ontstaat een blijvende regionale samenwerking door deelname van de voorloper aan de Tech@doptie kenniskring om kennis en ervaring ook buiten de eigen organisatie uit te wisselen.
  6. De verkenning voor verduurzaming geeft een gezamenlijk regionaal opzet rondom een duurzame samenwerking voor een leven lang ontwikkelen op het gebied van zorgtechnologie op basis van een brede inventarisatie in de regio. Waarbij elke partner zijn rol kan pakken.

Deelnemende organisaties
Regio Arnhem: Attent Zorg en Behandeling, Drie Gasthuizengroep, Insula Dei Huize Kohlmann, Liemerije, Pleyade, Zorggroep RijnWaal en Stichting samen Zorgen.
Regio Foodvalley: Icare, Maanderzand, Opella, RST Zorgverleners, Vilente, Zorggroep Ena en Zinzia Zorggroep.
Nijmegen: Domus Magnus, De Waalboog, Kalorama, LuciVer  Malderburch, RijnWaal Zorggroep, Zorgcentrum Huize Rosa en Zorggroep Maas en Waal.
Rivierenland: Het Anker, Woon en zorgcentrum Avondlicht, Zorgcentra de Betuwe, SZR, Santé Partners, Stichting Barbara en Wittenbergzorg.
 

​Meer informatie?
Suus van Dijk | s.vandijk@wzw.nl | 06- 238 07 408

Origineel bericht van WZW vindt je hier.

https://waardomvoortewerken.wzw.nl/de-actielijnen/de-zorgmedewerker-en-technologie/