Home > Nieuws > E-healthweek 2018: doe ook mee!

E-healthweek 2018: doe ook mee!

15 december 2017

WAT IS DE E-HEALTHWEEK 2018?

De e-healthweek: een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Samen met partners willen het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en hen de mogelijkheden laten ervaren.

ORGANISEER EEN ACTIVITEIT TIJDENS DE E-HEALTHWEEK!

De ambitie van E-Health week? E-health voor iedereen toepasbaar maken. Dat doen we door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen.

Alle partijen die willen laten zien wat e-health is en hoe het werkt zijn van harte uitgenodigd zich als partner aan te melden.  Zorginstellingen, leveranciers, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiëntenplatforms en ouderenbonden door het hele land zijn welkom om activiteiten te organiseren. Van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops, alles is mogelijk tijdens de e-healthweek.

Aanmelden

ACTIVITEITENKALENDER

De website www.ehealthweek.net is het centrale punt van de e-healthweek 2018. Deelnemende organisaties organiseren onder het logo van de e-healthweek verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen: medewerkers, leveranciers, patiënten et cetera. Er is dus niet 1 centrale plaats in Nederland waar de week plaatsvindt. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording, tot bijeenkomsten om kennis te delen. Iedereen kan voor de promotie hiervan kosteloos gebruikmaken van de uitingen van de e-healthweek.

Tijd: 09:00
Locatie: Nederland
Prijs: Gratis