Home > Nieuws > Tech@doptie artikel in vakblad Onderwijs & Gezondheidszorg

Tech@doptie artikel in vakblad Onderwijs & Gezondheidszorg

23 september 2021

De ontwikkelingen in de zorgsector, zoals langer zelfstandig thuis wonen en het dreigende tekort aan (informele) zorgverleners, bieden kansen voor het inzetten van technologie. Dit vraagt van (toekomstige) zorgmedewerkers dat zij kunnen en willen werken met technologie.

Het practoraat Tech@doptie heeft een onderzoek uitgevoerd met als doel om inzichtelijk te maken welke behoeften betrokkenen bij het opleiden van toekomstige zorgmedewerkers hebben om hen toe te kunnen rusten voor het beroepenveld van de toekomst. Door middel van kwalitatieve interviews is verkend wat de verwachte veranderingen zijn in de zorg, wat dit vraagt van de toekomstige zorgmedewerkers en hoe zorgopleidingen hierop kunnen anticiperen. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een artikel dat in het vakblad Onderwijs & Gezondheidszorg is verschenen.

Lees het artikel hier: Opleiden voor de toekomst