Home > Nieuws > Succesvolle bijdrage aan de kick off bijeenkomst van de Slimme Zorg Estafette 2021

Succesvolle bijdrage aan de kick off bijeenkomst van de Slimme Zorg Estafette 2021

2 februari 2021

Op 1 februari is de Slimme Zorg Estafette 2021 gestart. Tech@doptie verzorgde, samen met de TZA een deelsessie rondom slimme zorg en innovatie in het onderwijs. Daarnaast kwam het onderzoek dat wij samen met onder andere Vilans uitvoerden naar verschillende persona’s rondom het werken met technologie in een andere deelsessie aan bod.

Plenaire start

Tijdens de plenaire start gingen host Kim Coppes en co-host Suzanne Verheijden samen in gesprek met bestuurder Hans Schoo van het Rijnstate Ziekenhuis en verpleegkundige Lowie te Dorsthorst van Sensire. Ze bespraken de status van slimme zorg binnen de regio en de uitdagingen die zij daarbij ervaren. Hoe breid je als ziekenhuis je zorg uit zonder extra bedden te plaatsen? En hoe neem je je medewerkers en de zorgvragers daarin mee? Maar ook: hoe schaal je als VVT-organisatie zorg op afstand op in de regio en wat kun je als zorgprofessional bijdragen aan alle mooie technologische ontwikkelingen.

Deelsessies

Technologie vind steeds meer z’n weg in zorg en welzijn. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgprofessional en student. Hoe borg je technologie nu in de dagelijkse praktijk? Tijdens deze sessie ging een diverse afvaardiging uit onderwijs, werkveld en overheid onder begeleiding van Rob Nijhuis van de TZA en Sjors Groeneveld van Tech@doptie met elkaar in gesprek gegaan over de uitdagingen voor organisaties en onderwijs rondom het werken met technologie in zorg en welzijn. Concreet kwamen er een aantal thema’s naar boven die als relevant werden gezien. Zo is het van belang om aan een gezamenlijke bewustwording en taal tussen onderwijs en werkveld te werken rondom wat we van medewerkers / studenten verwachten op het gebied van werken met technologie. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om het eerder ontwikkelde V-model hier een rol in te geven.

Daarnaast werd genoemd dat het laten ervaren van zorgtechnologie cruciaal is om een houding te ontwikkelen bij zowel studenten als professionals om open te staan voor technologie. Dit ervaren kan onder andere in de labs van de TZA en onze eigen Tech@doptie experimenteerbus: Our House on Wheels. Als laatste aandachtspunt werd nog genoemd dat het van belang is om leerdoelen rondom het werken met technologie door studenten te formuleren op het moment dat zij stage gaan lopen in de praktijk. Dat komt dan zowel het leerproces van de studenten als het werkveld ten goede.

In een andere deelsessie stond het onderzoek dat wij uitvoerden met onder andere Vilans en Digivaardig in de Zorg centraal. Hoeveel analoge idealisten (‘digistarters’) lopen er rond in jouw team of organisatie? En hoeveel aarzelende technologiegebruikers, digivaardige professionals en digitale enthousiastelingen? Erg relevant als je digitale middelen wilt implementeren. Het maakt immers nogal uit of je een team zorgprofessionals hebt die denkt dat technologie hun baan over gaat nemen of dat je een team vol gadget-freaks hebt. Onderdeel van deze sessie was het lanceren van de zelftest ‘Welk digitype ben jij?’. Daarnaast werden ook de bevindingen van de eerste 80 zorgprofessionals die deze test maakten besproken.

Samenvattend

Al met al kijken wij terug op een mooie kick off bijeenkomst van de Slimme Zorg Estafette 2021. Mooi om op deze manier met geïnteresseerden in gesprek te zijn over thema’s die ons raken en waar wij graag aan bijdragen. De komende weken zijn er nog allerlei andere activiteiten, kijk hier voor een overzicht.